Programy i inicjatywy UE na rzecz osób niepełnosprawnych – przykład EFS, w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2/2002, kwiecień-czerwiec 2002

Programy i inicjatywy UE na rzecz osób niepełnosprawnych – przykład EFS, w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2/2002, kwiecień-czerwiec 2002

Programy i inicjatywy UE na rzecz osób niepełnosprawnych – przykład EFS, w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2/2002, kwiecień-czerwiec 2002

Spis treści

Analizy

Dr Barbara Szatur Jaworska: Niepełnosprawność w fazie późnej dojrzałości i starości – sytuacja w Polsce . . . 3
Mirosława Spławiec: Stosunek warszawskiej młodzieży licealnej do osób niepełnosprawnych . . . 21
Maria Theiss: Szanse i zagrożenia związane z telepracą. Przykład Republiki Federalnej Niemiec . . . 44

Informacje

Joanna Szymanowska: Partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu powiatowego w rehabilitacji społecznej dzieci niepełnosprawnych . . . 58
Kazimiera Ziobrowska: Rola dotyku. ruchu i kontaktów fizycznych w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka upośledzonego umysłowo . . . 74

Integracja Z Unią Europejską

Dr Mirosław Grewiński: Programy i inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych. Przykład zastosowania Europejs­kiego Funduszu Społecznego . . . 84

Aktualności

O sytuacji dzieci niepełnosprawnych (oprac. H.G.) . . . 100

Wskazówki dla autorów publikacji przesyłanych do druku . . . 102
Warunki prenumeraty w 2002 roku . . . 103

pobierz artykuł Pobierz artykuł