Projekty innowacyjne – doświadczenia Uczelni Korczaka (współautor E. Smolec) w: Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej (red. J. Przywojska, I. Warwas) w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, zeszyt 4, część II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2016.

Projekty innowacyjne – doświadczenia Uczelni Korczaka (współautor E. Smolec) w: Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej (red. J. Przywojska, I. Warwas) w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, zeszyt 4, część II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2016.

Projekty innowacyjne – doświadczenia Uczelni Korczaka (współautor E. Smolec) w: Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej (red. J. Przywojska, I. Warwas) w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, zeszyt 4, część II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Projekty innowacyjne – doświadczenia Uczelni Korczaka
Autorzy: Mirosław Grewiński, Elżbieta Smolec
Czasopismo: Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Numer: tom XVII, zeszyt 4, część II
Wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
Miejsce wydania: Łódź – Warszawa
Rok wydania: 2016
Numer ISSN: 21733-2486


Spis treści

Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej.
Wprowadzenie doi problematyki … 5

Część I – Innowacje w zarządzaniu publicznym … 15

Magdalena Kalisiak – Mędelska, Możliwe kierunki zmian partycypacji społecznej na poziomie lokalnym … 17

Piotr Oleksiak, Specyfika zarzadzania zasobami ludzkimi w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej … 31

Piotr Bohdziewicz, Jerzy Krzyszkowski, Superwizja jako narzędzie zarzadzania
W jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej … 45

Aldona Podgórniak – Krzykacz, Analiza wykorzystania form prawno – organizacyjnych
Współpracy międzysamorządowej w gminach – porównania międzyregionalne … 61

Justyna Przywojska, Współczesne tendencje w zarzadzaniu publicznym.
Implikacje dla samorządowej polityki społecznej … 77

Aleksandra Nowakowska, Living lab – budowanie innowacyjnych partnerstw
W działaniach samorządu terytorialnego. Polskie doświadczenia. … 91

Izabela Warwas, Zarządzanie multigeneracyjne w sektorze publicznym … 103

Tomasz Karkowski, Zarzadzanie wiedzą w szpitalach klinicznych … 131

Część II – Innowacje w polityce społecznej … 143

Bogusław Urbaniak, W poszukiwaniu recepty na złagodzenie skali bezrobocia
Długookresowego w Unii Europejskiej … 145

Paweł Nowak, Włączenie cyfrowe jako element polityki społecznej … 161

Mirosław Grewiński, Elżbieta Smolec, Projekty innowacyjne – doświadczenia
Uczelni Korczaka … 175

Aleksandra Podkońska, Dylematy ewaluacji lokalnych innowacji
społecznych … 187

Justyna Wiktorowicz, Równowaga praca-życie a wydłużanie aktywności
zawodowej … 201

Joanna Wyrwa, Kapitał społeczny jako istotny czynnik innowacji społecznych … 215

Monika Mularska – Kucharek, O relacjach pomiędzy zaufaniem społecznych a podstawami przedsiębiorczymi … 237