Przemiany socjalnych funkcji państwa w kierunku rynku, społeczeństwa obywatelskiego i rodziny w: Caritas in veritate zasadą polityki społecznej. Refleksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim, red. Ks. Tomasz Adamczyk, Jan Mazur OSPPE, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011.

Przemiany socjalnych funkcji państwa w kierunku rynku, społeczeństwa obywatelskiego i rodziny w: Caritas in veritate zasadą polityki społecznej. Refleksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim, red. Ks. Tomasz Adamczyk, Jan Mazur OSPPE, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011.

Przemiany socjalnych funkcji państwa w kierunku rynku, społeczeństwa obywatelskiego i rodziny w: Caritas in veritate zasadą polityki społecznej. Refleksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim, red. Ks. Tomasz Adamczyk, Jan Mazur OSPPE, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Przemiany socjalnych funkcji państwa w kierunku rynku, społeczeństwa obywatelskiego i rodziny
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Caritas in veritate zasadą polityki społecznej. Refleksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim
Redakcja: Ks. Tomasz Adamczyk, Jan Mazur OSPPE
Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejsce wydania: Lublin
Rok wydania: 2011
Numer ISBN: 978-83-7702-210-8


Spis treści

Wykaz skrótów … 7

Wprowadzenie
Ks. Tomasz Adamczyk … 9

Ks. Krzysztof Adamski
Próba rozeznania współczesnej kwestii społecznej … 15

Ks. Tomasz Adamczyk
Aksjologiczne podstawy polityki społecznej w świetle encykliki „Caritas in veritate” … 45

Ks. Maciej Hułas
Społeczeństwo globalne w encyklice „Caritas in veritate” … 61

Jan Mazur OSPPE
„Miasto Boże bez barier” jako ideowa inspiracja dla polityki społecznej … 77

Ks. Andrzej Zwoliński
Polityka jako dobroczynność … 89

Wioletta Szymczak
Zasada uczestnictwa w polityce społecznej. Perspektywa „Caritas in veritate” … 105

Arkadiusz Jabłoński
Rozwój naukowo – techniczny a odpowiedzialność moralna ludzi … 123

Arkadiusz Biały
Antropologiczne, społeczne i aksjologiczne podstawy współpracy między ludźmi … 135

Ks. Piotr Burgoński
Braterstwo – mit, praktykularyzm, utopia? … 159

Mirosław Grewiński
Przemiany socjalnych funkcji państwa w kierunku rynku, społeczeństwa obywatelskiego i rodziny … 187

Ks. Jerzy Koperek, Adam Koperek
Polityka rynku pracy wobec problemu bezrobocia … 209

Michał Skrzypek
Biotechnologiczny paradygmat zdrowia i choroby w świetle socjologii medycyny. Analiza inspirowana encykliką „Caritas in veritate” … 225

Ewa Albańska
Dylematy polityki ochrony środowiska naturalnego … 253

Małgorzata Duda
Odpowiedzialność w pracy socjalnej. Założenia a rzeczywistość … 275

Marzena Kruk
Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych jako wyzwanie dla polityki społecznej … 291

Maria Gagacka
Społeczeństwo a globalizacja – wyzwania i zagrożenia … 303

Posłowie (Jan Mazur OSPPE) … 327
Noty o autorach … 333
Table of Contrnts … 335