Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce (red. M. Grewiński i B. Więckowska), Warszawa 2011.

Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce (red. M. Grewiński i B. Więckowska), Warszawa 2011.

Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce (red. M. Grewiński i B. Więckowska), Warszawa 2011.

Spis treści

Informacje o projekcie . . . 7

Noty o autorach . . . 18

Wstęp
Mirosław Grewiński . . . 17

Transformacja polityki społecznej w Europie – główne kierunki reorganizacji
Mirosław Grewiński . . . 21

Polityka społeczna i usługi społeczne
Ryszard Szarfenberg . . . 43

Usługi społeczne w strefie zdrowia – w kierunku prywatnego uczestnictwa
Magdalena Osak . . . 74

Usługi społeczne w opiece długoterminowej
Babara Więckowska, Ewelina Szwalkiewicz . . . 118

Usługi w pomocy społecznej
Izabela Rybka, Ewelina Wiszczun . . . 158

Usługi w obszarze ubezpieczeń społecznych
Joanna Owczarek, Joanna Plak . . . 213

Usługi w polskim systemie zabezpieczenia społecznego – dalsze kierunki przemian
Barbara Więckowska . . . 261

Zakończenie
Mirosław Grewiński, Barbara Więckowska . . . 271

Bibliografia . . . 283

pobierz artykuł Pobierz Wstęp

pobierz artykuł Pobierz Transformacja polityki społecznej w Europie – główne kierunki reorganizacji

pobierz artykuł Pobierz Zakończenie