Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, współredaktorka B. Więckowska, WSP TWP, Warszawa 2011

Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce (red. M. Grewiński i B. Więckowska), Warszawa 2011.

Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce (red. M. Grewiński i B. Więckowska), Warszawa 2011.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce
Redakcja: Mirosław Grewiński, Barbara Więckowska
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca:
WSP TWP w warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Numer ISBN: 978-83-61121-47-3


Spis treści

Informacje o projekcie . . . 7
Noty o autorach . . . 18

Wstęp
Mirosław Grewiński . . . 17

Transformacja polityki społecznej w Europie – główne kierunki reorganizacji
Mirosław Grewiński . . . 21
Polityka społeczna i usługi społeczne
Ryszard Szarfenberg . . . 43
Usługi społeczne w strefie zdrowia – w kierunku prywatnego uczestnictwa
Magdalena Osak . . . 74
Usługi społeczne w opiece długoterminowej
Babara Więckowska, Ewelina Szwalkiewicz . . . 118
Usługi w pomocy społecznej
Izabela Rybka, Ewelina Wiszczun . . . 158
Usługi w obszarze ubezpieczeń społecznych
Joanna Owczarek, Joanna Plak . . . 213
Usługi w polskim systemie zabezpieczenia społecznego – dalsze kierunki przemian
Barbara Więckowska . . . 261

Zakończenie
Mirosław Grewiński, Barbara Więckowska . . . 271

Bibliografia . . . 283