Przygotowanie Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, (redakcja), WSP TWP, Warszawa 2003.

Przygotowanie Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, (redakcja), WSP TWP, Warszawa 2003.

Przygotowanie Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, (redakcja), WSP TWP, Warszawa 2003.

Spis treści

Wstęp . . . 5

Katarzyna Głąbicka, Mirosław Grewiński
Kreowanie europejskiej polityki regionalnej . . . 7

Mirosław Grewiński
Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej . . . 24

Katarzyna Kazimierczak

Od programu Phare do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . . . 42

Adriana Niedoszewska, Tomasz Kozłowski

Europejski Fundusz Społeczny w Polsce jako instrument polityki zatrudnienia Unii Europejskiej . . . 65

Anna Dydoń, Paweł Tkaczyk

Wspólna Polityka Rolna i wspieranie obszarów wiejskich z funduszy strukturalnych UE . . . 86

Wojciech Głowacki

Programowanie i realizacja przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszu ISPA oraz Funduszu Spójności w Polsce . . . 122

Monika Kur

Monitoring, audyt i kontrola środków pomocowych UE . . . 135

Tomasz Kozłowski

Programy zewnętrzne dostępne dla Polski . . . 147

Jarosław Zarychta

Metodologia budowania projektu . . . 171

Joanna Księżopolsk

Rola organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej . . . 193

Michał Olszewski

Partnerstwo publiczno-prywatne a współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej . . . 205

Noty o Autorach . . . 217

Bibliografia . . . 221