Planowanie projektu społecznego metodą matrycy logicznej (współautor J. Zarychta), MCPS, Warszawa 2010.

Planowanie projektu społecznego metodą matrycy logicznej (współautor J. Zarychta), MCPS, Warszawa 2010.

Planowanie projektu społecznego metodą matrycy logicznej (współautor J. Zarychta), MCPS, Warszawa 2010.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Planowanie projektu społecznego metodą matrycy logicznej
Autor: Mirosław Grewiński, Jarosław Jarychta
Wydawca: MCPS
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Numer ISBN:978-83-918100-5-4


Spis treści

Wprowadzenie … 7
Projektowanie … 10
Planowanie projektu – czynniki zewnętrzne … 16
Planowanie projektu – czynniki wewnętrzne … 19
Wsparcie planowania projektu przy pomocy metodologii struktury logicznej … 22
Zarządzanie Cyklem Projektu … 23
Cykl Projektowy … 25
Metodologia Struktury Logicznej … 28
Matryca logiczna projektu … 32
Harmonogram działań … 40
Oszacowanie zasobów i budżetu … 41
Aplikacja … 43
Na zakończenie … 44
Bibliografia … 51


Publikacja do pobrania – PDF

 


Nowa polityka społeczna – aktywizacja, wielosektorowość, współdecydowanie, współautorzy A. Karwacki, M. Rymsza, MCPS, Warszawa 2010.

Nowa polityka społeczna - aktywizacja, wielosektorowość, współdecydowanie, współautorzy A. Karwacki, M. Rymsza, MCPS, Warszawa 2010.

Nowa polityka społeczna – aktywizacja, wielosektorowość, współdecydowanie, współautorzy A. Karwacki, M. Rymsza, MCPS, Warszawa 2010.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Nowa polityka społeczna – aktywizacja, wielosektorowość, współdecydowanie
Autor: Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza
Wydawca: MCPS
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Numer ISBN: 978-83-918100-9-7


Spis treści

Dr Mirosław Grewiński, WSP TWP w Warszawie
System pomocy i integracji społecznej w Polsce – pluralizm, uspołecznienie i urynkowienie usług socjalnych … 7
1. Kształtowanie się pluralistycznego systemu pomocy społecznej … 7
2. Publiczne instytucje pomocy społecznej jako trzon systemu opieki i integracji społecznej … 11
3. Pluralizm w świadczeniu usług w systemie pomocy społecznej – uspołecznienie i urynkowienie zadań … 13
4. Welfare pluralism – w kierunku prywatyzacji usług społecznych? … 22

Wnioski końcowe … 27

Arkadiusz Karwacki, Instytut Socjologii UMK
Istota aktywnej polityki społecznej i współczesne wyzwania dla instytucji pomocy
społecznej … 29

1. Aktywna polityka społeczna jako wyzwanie dla każdego … 30
2. Problemy i wyzwania instytucjonalnej pomocy socjalnej oraz wsparcia na rynku pracy … 38

Podsumowanie … 46

Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski

Programy aktywizujące w polskim systemie pomocy społecznej … 47
Uwagi wstępne … 47
Deficyty w systemie pomocy społecznej … 48
Nowa – stara ustawa … 50
Co można zmienić, co warto rozwijać? … 51


Publikacja do pobrania – PDF

 


Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – doświadczenia międzynarodowe, współautor K. Geletta, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2014

okladak_117

Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – doświadczenia międzynarodowe, współautor K. Geletta, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – doświadczenia międzynarodowe
Autorzy: Karolina Geletta, Mirosław Grewiński
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer ISBN: 


Spis treści

Wstęp 5
Rozdział 1. Usługi społeczne w zakresie edukacji . . . 9
1.1 Francja – Usługi wsparcia osób niepełnosprawnych przez
asystentów edukacyjnych i tutorów . . . 9
1.2 Włochy – Modelowy przykład wprowadzenia integracji i inkluzji społecznej w zakresie usług edukacyjnych . . . 13
1.3 Holandia – Między inkluzją społeczną a edukacją segregacyjną . . . 16
1.4 Rumunia – Próby reformy opóźnionego systemu dostarczania usług edukacyjnych . . . 19
1.5 Szwecja – Podejście niekategoryzujące do niepełnosprawności w procesie edukacyjnym . . . 22
1.6 Grecja – Negatywny przykład polityki edukacyjnej państwa wobec osób niepełnosprawnych . . . 23

Rozdział 2. Usługi społeczne w zakresie rynku pracy . . . 29
2.1 Francja – W stronę szerokiej oferty usług społecznych w zakresie rynku pracy . . . 29
2.2 Hiszpania – Reforma w kierunku inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych na mainstreamowym rynku pracy . . . 33
2.3 Norwegia – Szeroki program w zakresie racjonalnych usprawnień . . . 35
2.4 Wielka Brytania – Odejście od pomocy społecznej w kierunku zatrudnienia . . . 37

Rozdział 3. Usługi społeczne w zakresie opieki zdrowotnej i rehabilitacji . . . 49
3.1 Irlandia – Dobrze dofinansowany system usług opieki zdrowotnej i rehabilitacji wymagający reform . . . 49
3.2 Holandia – Personalny budżet osoby niepełnosprawnej: modelowy przykład innowacji w zakresie alokacji budżetu na usługi dla osób niepełnosprawnych . . . 54
3.3 Wielka Brytania – W stronę modelu zintegrowanych usług społecznych . . . 56

Rozdział 4. Usługi mieszkaniowe na rzecz osób niepełnosprawnych . . . 59
4.1 Holandia – Komercyjne rozwiązania mieszkalnictwa klasterowego oraz centra opieki zastępczej . . . 59
4.2 Wielka Brytania – Wspieranie niezależnego zamieszkania w społecznościach lokalnych na zasadach komercyjnych . . . 61

Rozdział 5. Indywidualizacja finansowania usług na rzecz osób niepełnosprawnych . . . 67
5.1 Metoda płatności bezpośrednich w Wielkiej Brytanii . . . 69
5.2 Budżet personalny w Holandii . . . 70
5.3 Niemcy – Komercjalizacja opieki nad osobami niepełnosprawnymi w ramach budżetu personalnego . . . 72
Rozdział 6. Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych . . . 75
6.1 Transport komercyjny dla osób niepełnosprawnych w Irlandii . . . 75
6.2 Wielka Brytania – najbardziej efektywny model dostarczania komercyjnych usług transportowych w UE . . . 78

Rozdział 7. Dostępność do e-usług społecznych w UE . . . 81

Rekomendac . . . 85
Bibliografia . . . 89
Netografia . . . 91Książki autorskie

[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]

Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych, współautorzy J. Reis-Jorge, M. Ferreira, Warszawa 2014

okladka_104

Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych, współautorzy J. Reis-Jorge, M. Ferreira, Warszawa 2014


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych
Autor: Marco Ferreira, Mirosław Grewiński, José Reis-Jorge
Wydawca:
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer ISBN: 978-83-63332-21-1


Spis treści

WSTĘP . . .  6

ROZDZIAŁ 1
POLITYKA SPOŁECZNA, SŁUŻBY SPOŁECZNE ORAZ ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA: WYZWANIA XXI WIEKUProf. Marco Ferreira . . . 9
1.1. Teorie rozwoju społecznego . . . 10
1.1.1. Teoria modernizacji . . . 11
1.1.2. Teoria zależności . . . 11
1.1.3. Teoria systemów – światów . . . 12
1.1.4. Teoria globalizacji . . . 12
1.2. Główne czynniki integralnego rozwoju ludzkości . . . 13
1.3. Służby społeczne – zróżnicowanie i zakres działalności . . . 16
1.3.1. Historyczny rozwój pomocy społecznej . . . 17
1.3.2. Współczesne służby społeczne . . . 18
1.4. Podsumowanie . . . 20

ROZDZIAŁ 2
SUPERWIZJA W PRACY SOCJALNEJ: PRAKTYKA, TRENING I WSPARCIE PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCHProf. Marco Ferreira . . . 22
2.1. System instytucjonalny . . . 23
2.2. System pracy socjalnej . . . 24
2.3. Superwizja: natura, praktyka i trening . . . 26
2.4. Charakterystyka i profil superwizorów . . . 31
2.5. Podsumowanie . . . 33

ROZDZIAŁ 3
TEORETYCZNE PODSTAWY SUPERWIZJI – KONCEPCJA, MODELE, RODZAJE I FORMYProf. José Reis-Jorge . . . 35
3.1. Wokół koncepcji superwizji . . . 36
3.2. Superwizja w życiu zawodowym: różne poziomy procesu . . . 37
3.3. Modele i orientacje w superwizji . . . 38
3.3.1. Funkcjonalne typy superwizji . . . 38
3.3.2. Różne modele superwizji . . . 39
3.3.3. Modele scenariuszowe . . . 41
3.3.4. Superwizja kliniczna . . . 43
3.4. Systemowe spojrzenie na superwizję . . . 44
3.5. Superwizja jako edukacja osób dorosłych . . . 46
3.6. Formy i rodzaje superwizji . . . 48
3.6.1. Formy w superwizji . . . 48
3.6.2. Rodzaje superwizji . . . 49
3.7. Podsumowanie . . . 49

ROZDZIAŁ 4
PRAKTYKA REFLEKSJI: DROGA DO PROFESJONALNEGO ROZWOJU I AUTONOMIIProf. José Reis-Jorge . . . 53
4.1. Wyjaśnienie koncepcji . . . 54
4.2. Modele praktyki refleksji . . . 56
4.2.1. Model refleksji Kolba . . . 56
4.2.2. Model pojedynczej i podwójnej pętli Argyrisa i Schöna . . . 57
4.2.3. Model refleksji Grahama i Gibbsa . . . 57
4.2.4. Model ustrukturyzowanej refleksji Chrisa Johnsa . . . 58
4.2.5. Koncepcja „Krytycznej soczewki” Brookfielda . . . 58
4.2.6. Model refleksyjnego praktyka Donalda Schöna . . . 59
4.3. Wymiary refleksyjnej superwizji . . . 60
4.4. Koncentracja oraz intencjonalność w praktyce refleksyjnej . . . 61
4.5. Rozwój profesjonalistów służb społecznych jako świadomych praktyków . . . 63
4.5.1. Podejście analityczne . . . 64
4.5.2. Metody . . . 64
4.5.3. Strategie oraz narzędzia . . . 66
4.6. Refleksyjna praktyka oraz superwizja . . . 68
4.6.1. Warunki wstępne superwizji opartej na refleksyjnym nauczaniu i uczeniu się . . . 69
4.6.2. Strategie refleksyjnej superwizji . . . 69
4.7. Podsumowanie i wnioski . . . 72

ROZDZIAŁ 5
MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI SUPERWIZJI W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCHProf. Mirosław Grewiński . . . 75
5.1. Model anglosaski superwizji w służbach społecznych . . . 76
5.2. Zróżnicowane modele superwizji w poszczególnych państwach UE . . . 81
5.3. Podsumowanie i implikacje dla Polski . . . 8

ROZDZIAŁ 6
JAKI MODEL SUPERWIZJI SŁUŻB SPOŁECZNYCH W POLSCE?Prof. Mirosław Grewiński . . . 87
6.1. Dorobek superwizji w Polsce . . . 88
6.2. Wnioski z ogólnopolskich badań nad superwizją w służbach społecznych . . . 90
6.3. Standard superwizji pracy socjalnej proponowany w projekcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej
im. Janusza Korczaka i Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL na zlecenie CRZL/MPiPS . . . 92
6.4. Superwizja w instytucjach zajmujących się uzależnieniami, przemocą oraz innymi patologiami . . . 96
6.5. Podsumowanie . . . 98

WnioskiProf. Marco Ferreira, Prof. José Reis-Jorge, Prof. Mirosław Grewiński . . . 100

BIBLIOGRAFIA . . . 104Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych, współautor J. Lizut, ROPS w Toruniu, Toruń 2012

Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych (współautor J. Lizut), ROPS w Toruniu, Toruń 2013.

Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych (współautor J. Lizut), ROPS w Toruniu, Toruń 2012


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych
Autor: Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
Wydawca: ROPS w Toruniu
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2012
Numer ISBN: 978-83-63907-00-6


Spis treści

Wstęp 5
Rozdział 1
Joanna Lizut
Teoretyczne zagadnienia dotyczące usług społecznych . . . 7
Rozdział 2
Mirosław Grewiński
Usługi użyteczności publicznej w Unii Europejskiej i jej model społeczny . . . 21
Rozdział 3
Mirosław Grewiński
Kontekst reorganizacji systemu pomocy społecznej w Polsce . . . 33
Rozdział 4
Joanna Lizut
Dylematy standaryzacji usług społecznych . . . 47
Rozdział 5
Mirosław Grewiński
Integracja usług społecznych – w kierunku partnerstwa . . . 61
Rozdział 6
Joanna Lizut
Stare i nowe usługi społeczne – w kierunku aktywizacji i ekonomii społecznej . . . 69
Rozdział 7
Mirosław Grewiński
Kontraktowanie usług społecznych a rozwój podmiotów trzeciego systemu i sektora nieformalnego . . . 83
Rozdział 8
Mirosław Grewiński
Finansowanie usług społecznych . . . 95
Rozdział 9
Joanna Lizut
Efektywność i skuteczność usług społecznych – jak zmierzyć to, co niemierzalne? . . . 107
Zakończenie . . . 121
Spis tabel . . . 126
Spis schematów . . . 127
Bibliografia . . . 128
Strony internetowe . . . 137
Dokumenty . . . 138