Punkty zwrotne w realizacji polityki społecznej po 1989 roku w: Dylematy polityki społecznej i pracy socjalnej – implikacje dla teorii i praktyki (redakcja naukowa Agata Chabior i Małgorzata Porąbaniec), Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017.

Punkty zwrotne w realizacji polityki społecznej po 1989 roku w: Dylematy polityki społecznej i pracy socjalnej – implikacje dla teorii i praktyki (redakcja naukowa Agata Chabior i Małgorzata Porąbaniec), Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017.

Punkty zwrotne w realizacji polityki społecznej po 1989 roku w: Dylematy polityki społecznej i pracy socjalnej – implikacje dla teorii i praktyki (redakcja naukowa Agata Chabior i Małgorzata Porąbaniec), Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Punkty zwrotne w realizacji polityki społecznej po 1989 roku
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Dylematy polityki społecznej i pracy socjalnej – implikacje dla teorii i praktyki
Redakcja: Agata Chabior i Małgorzata Porąbaniec
Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Miejsce wydania: Kielce
Rok wydania: 2017
Numer ISBN: 978-83-65850-11-9


Spis treści

Wstęp … 7

ROZDZIAŁ I
WSPÓŁCZESNE DETERMINANTY POLITYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ

Anna Kotlarska-Michalska
Synchronizacja i komplementarność działań w ramach polityki społecznej i pracy socjalnej jako warunek racjonalnych działań pomocowych. Trudności i możliwości ich przezwyciężenia … 11

Falco Cimagalli
Beyond the crisis. Towards a new paradigm in social policies … 34

Mirosław Grewiński
Punkty zwrotne w realizacji polityki społecznej po 1989 roku … 37

Halina Mielicka-Pawłowska
Enkulturacja i i akulturacja w środowisku wieloetnicznym … 49

Zofia Okraj
Kreatywność w działaniach prospołecznych w teorii The Evolving Systems Approach to Creative Work Howarda E. Grubera … 63

Elżbieta Trafiałek, Jacek Szkurłat, Magdalena Gościniewicz
Polityka senioralna a odpowiedzialność i bezpieczeństwo społeczne … 73

ROZDZIAŁ II
RODZINA W PRACY SOCJALNEJ

Irena Pufal-Struzik
Percepcja funkcjonalności systemu rodzinnego przez młodzież o różnym poziomie agresji w zachowaniu … 83

Larysa Kalchenko
Social work with families on prevention of child abandonment within an urban local community: Ukrainian experience … 93

Natalia Grebennikova, Larisa Vorobyeva
Apositive approach in work with parents, bringing up toddlers with special needs … 103

Emilia Koneczna, Małgorzata Porąbaniec
Dzieci mieszkające w bloku socjalnym jako grupa zagrożona wykluczeniem społecznym … 111

Małgorzata Porąbaniec, Agnieszka Szymoniak
Warunki życia mieszkańców bloku socjalnego w Kielcach … 121

ROZDZIAŁ III
DZIAŁALNOŚĆ POMOCOWA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH

Katarzyna Cukierska
Aktywizacja seniorów – katalog dobrych praktyk … 137

Michał Kubiak
Analiza porównawcza polityki senioralnej w skali lokalnej na przykładzie Gdańska, Sopotu i Gdyni … 147

Agnieszka Przychodni, Małgorzata Markowska, Magdalena Lelonek
Aktywność fizyczna i poczucie jakości życia dojrzałych i starszych kobiet a ich stan zdrowia … 167

Okasana Anisimova
Health as a factor of social well-being of elderly people … 181

Agata Chabior
Praca socjalna z osobami starymi – opieka i jej doświadczanie … 187

ROZDZIAŁ IV
PROFILAKTYKA I ZDROWIE W PRACY SOCJALNEJ

Elena Asmakovets
Professional crises and suicide … 195

Justyna Pawelec
Współpraca z rodzinami pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach … 203

Renata Kopyś
Skuteczność działań profilaktycznych i interwencyjnych w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej w opiniach pedagogów z terenu miasta Kielce … 211

Aneta Kuśmierczak, Małgorzata Dziechciaż, Stanisława Sopel, Mariola Wojciechowska
Style życia podejmowane w okresie młodzieńczym … 221

Aneta Kuśmierczak, Małgorzata Dziechciaż, Stanisława Sopel, Mariola Wojciechowska
Zachowania zdrowotne młodzieży jako wyraz ich stylów życia … 229

ROZDZIAŁ V
PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA W PRACY SOCJALNEJ

Małgorzata Krawczyk-Blicharska
Kompetencje – wartość włączająca do społeczeństwa aktywności … 241

Elena Asmakovets, Sławomir Koziej
Opinie polskich i rosyjskich studentów kierunku praca socjalna na temat podjęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów … 255

Sławomir Chrost
Relacja pomocy w pracy socjalnej – „blaski i cienie” … 269

Tatyana Sidorchuk
The interaction „student-retrostudent” in the unified educational space … 277

Anna Róg, Olga Baran
Jaka jesteś rodzino? Obraz rodziny w opiniach gimnazjalistów … 285

Natalia Timoshenko
Technology of professional self-improvement of social workers in resource centers … 297

Bibliografia … 303