Regionalne wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w państwach UE – przykład Saksonii w: Praca Socjalna 2/2002, kwiecień-czerwiec 2002

Regionalne wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w państwach UE - przykład Saksonii w: Praca Socjalna 2/2002, kwiecień-czerwiec 2002

Regionalne wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w państwach UE – przykład Saksonii w: Praca Socjalna 2/2002, kwiecień-czerwiec 2002

SPIS TREŚCI

TEORIA

Anna Olech, Tomasz Kaźmierezak: Funkcjonowanie pomocy społecznej w warunkach klęski żywiołowej. Ośrodki pomocy społecznej wobec powodzi w 1997 roku . . . 3
Małgorzata Czerkawska: Człowiek w sytuacji kryzysowej (na przykładzie klęski powodzi) . . . 48
Mirosław Grewiński: Regionalne wykorzystywanie środków Euro­pejskiego Funduszu Społecznego w państwach Unii Europejskiej – przykład Saksonii . . . 71

Z PRAKTYKI

Andrzej Banaszek: Nowy zawód – mediator . . . 107

TEMAT DO DYSKUSJI

Jerzy Gierlacki: Czy możemy sobie pozwolić na brak etyki sprzyjający poczynaniom niektórych osób pracujących w sys­temie pomocy społecznej motywowanych wyłącznie pobudkami egoistycznymi . . . 130

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

Piotr Zawadzki: Zofia Waleria Stelmaszuk (red.), Zmiany w sys­temie opieki nad dziećmi i młodzieżą – perspektywa europejska . . . 144
Książki, które warto przeczytać . . . 150
Akademia Rozwoju Filantropii . . . 152
Wskazówki dla Autorów publikacji przesyłanych do druku w kwar­talniku „Praca Socjalna” . . . 159
Informacja dla posiadaczy Karty stałej prenumeraty . . . 160

 

pobierz artykuł Pobierz artykuł