Rok 2052, Jorgen Randers, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2014

okladka_110

Rok 2052, Jorgen Randers, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2014


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Rok 2052
Autor: Jorgen Randers
Redakcja naukowa i językowa przekładu: Julian Auleytner, Mirosław Grewiński
Seria: Współczesna polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer ISBN: 978-83-61121-81-7


Spis treści

Podziękowania . . .  11
Słowo do polskiego Czytelnika . . . 13

Przedmowa . . . 17
Co przyniesie przyszłość? . . . 17
Czy świat upadnie? . . . 19
Przypuszczenia w oparciu o rzetelną wiedzę . . .  20

Część 1. WPROWADZENIE

Rozdział 1. Obawy o przyszłość . . . 25
Dlaczego teraz? . . . 27
Czy prognoza jest możliwa? . . . 29
Dlaczego czterdzieści lat? . . . 31
Podstawy przypuszczeń w oparciu o wiedzę . . . 32
Cała naprzód ze spokojnym umysłem . . . 35

Rozdział 2. Pięć ważnych kwestii w drodze do roku 2052 . . . 37
A zatem, jak będzie wyglądać przyszłość? . . . 37
Rewolucja zrównoważonego rozwoju . . . 38
Pięć głównych kwestii wymagających zmiany systemowej . . . 40
Koniec kapitalizmu? . . . 41
Projekcja 2-1: Dekady ciemności: przywilej i polaryzacja . . . 42
Koniec wzrostu gospodarczego? . . . 51
Projekcja 2-2: Ograniczanie konsumpcji w Azji . . . 52
Koniec ospałej demokracji? . . .  60
Projekcja 2-3: Wlekąc się ku zrównoważonemu rozwojowi . . . 60
Koniec harmonii międzypokoleniowej? . . . 65
Projekcja 2-4: Międzypokoleniowa wojna o sprawiedliwość . . . 66
Koniec stabilnego klimatu? . . . 70
Projekcja 2-5: Ekstremalne warunki pogodowe w 2052 r. . . . 73

Część 2. MOJA GLOBALNA PROGNOZA

Rozdział 3. Logika mojej prognozy . . . 85
Gwiazda wskazująca drogę . . .  86
Zarys ogólny . . .  87
Krótkie streszczenie mojej opowieści . . . 87
Rdzeń deterministyczny . . . 89
Linearne przedstawienie okrągłego labiryntu . . . 90
Formuła matematyczna . . .  91
Końcowa uwaga na temat bazy danych . . . 93

Rozdział 4. Populacja i konsumpcja do roku 2052 . . . 95
Liczba ludności osiągnie maksimum . . . 95
Wielkość siły roboczej osiągnie maksimum nieco wcześniej . . . 98
Wydajność wzrośnie, ale napotka przeszkody . . . 100
Produkcja (PKB) będzie rosnąć, ale coraz wolniej . . . 104
Projekcja 4-1: Koniec nieekonomicznego wzrostu . . . 107
Inwestycje – przymusowe i dobrowolne – zwiększą się . . . 112
Pojawią się nowe koszty . . . 116
Co to znaczy kosztować 1% PKB? . . . 122
Koszty przystosowania i kataklizmów wzrosną gwałtownie . . . 123
Państwo stanie się bardziej zaangażowane . . . 125
Projekcja 4-2: Wzrost lekko zielony . . . 127
Konsumpcja ulegnie stagnacji – a w niektórych miejscach spadkowi . . . 131

Rozdział 5. Energia i CO2 do roku 2052 . . .  137
Wydajność energii będzie nadal rosnąć . . . 137
Zużycie energii będzie rosnąć, ale nie na zawsze . . . 141
Intensywność wpływu na klimat zmniejszą źródła energii odnawialnej . . . 143
Projekcja 5-1: Droga do PV . . . 146
Projekcja 5-2: Śmierć energii nuklearnej . . . 151
Emisje CO2 z produkcji energii osiągną maksimum w 2030 r. . . . 156
Wzrost temperatury przekroczy plus 2 ºC . . . 159
Projekcja 5-3: Wzburzone wody arktyczne . . . 163
Projekcja 5-4: Ucieczka do miasta . . . 167

Rozdział 6. Żywność i ślad ekologiczny do roku 2052 . . . 173
Produkcja żywności będzie zaspokajać zmniejszony popyt . . . 173
Biopaliwa i białe mięso zyskają na znaczeniu . . . 176
Projekcja 6-1: Droga ropa = droga żywność . . . 176
Projekcja 6-2: Granice białka . . . 182
Komercyjne stada ryb będą ograniczone do regulowanych łowisk . . . . 184
Ucierpią ziemskie ekosystemy . . . 187
Projekcja 6-3: Wyścig po ostatnie miejsce . . . 190
Niewykorzystana biopojemność zmniejszy się gwałtownie . . . 195
Projekcja 6-4: Miejskie górnictwo metali . . .  198
Projekcja 6-5: Przyroda ograniczona do parków . . . 204

Rozdział 7. Przyszłość niematerialna do roku 2052 . . . 209
Niższy PKB: Łagodniejszy napór na granice globu . . . 210
Wolniejszy wzrost wydajności . . . 211
Napięcia wywołane spadkiem konsumpcji . . . 212
Przewaga krótkoterminowości . . . 214
Silniejszy rząd . . .  216
Przymusowa redystrybucja . . . 217
Środowisko megamiasta . . . 220
Projekcja 7-1: Życie w megamieście a uzewnętrznienie umysłu . . . 222
Wszechobecny internet . . . 225
Znikające uroki . . . 227
Lepszy stan zdrowia . . .  229
Projekcja 7-2: Zdrowie jednostki a państwowa służba zdrowia . . . 230
Siły zbrojne w walce z nowymi zagrożeniami . . . 234
Projekcja 7-3: Przyszłość wojny i zwiększenie roli robotów . . . 234
Projekcja 7-4: Siły zbrojne na rzecz zrównoważonego rozwoju . . . 239

Rozdział 8. Duch czasu w roku 2052 . . . 244
Fragmentacja: Większe skupienie na rozwiązaniach lokalnych . . . 244
Projekcja 8-1: Szkocja do łącza do Nowej Europy . . . 246
Projekcja 8-2: Koniec śródziemnomorskich dysproporcji . . . 252
Projekcja 8-3: Urbanistyka slumsów w Afryce . . . 256
Nowy paradygmat: Mniej obsesji na punkcie wzrostu gospodarczego . . . 261
Projekcja 8-4: Wartościowanie całości . . . 263
Projekcja 8-5: Edytowanie wyboru . . . 267
Kapitalizm zmodyfikowany: Większa rola mądrego rządu . . . 269
Projekcja 8-6: Systemowy CSR czy CSR 2.0 . . .  273
Twórczość zbiorowa: Sieć zainspirowanych jednostek . . . 278
Projekcja 8-7: Ujarzmiając mądrość tłumu . . . 279
Projekcja 8-8: Młodzież okresu szczytu grająca o dobro wspólne. . . . . . . . 283
Sprawiedliwość międzypokoleniowa: Rozszerzanie perspektywy . . . . . 287

Część 3. ANALIZA

Rozdział 9. Refleksje o przyszłości . . . 291
Główne czynniki napędzające . . .  292
Przyszłość na wykresach . . . 293
Chwila grozy . . . 297
Moje własne reakcje . . . 299
Osiem prostych pytań o przyszłość . . . 302
Niewiadome . . . 316
Droga do roku 2052 . . . 321
Projekcja 9-1: Nagły pęd do energii słonecznej . . . 322
Projekcja 9-2: Finansowanie przyszłości . . . 327

Rozdział 10. Pięć regionalnych przyszłości . . . 333
Ku 2052: Stany Zjednoczone . . . 335
Projekcja 10-1: Jasna słoneczna przyszłość . . . 339
Ku 2052: Chiny . . . 344
Projekcja 10-2: Chiny – nowy hegemon . . . 348
Ku 2052: OECD bez USA . . . 353
Ku 2052: BRISE . . . 357
Projekcja 10-3: Bogaci dzięki biopaliwom . . . 361
Ku 2052: Reszta świata . . . 366

Rozdział 11. Porównanie z innymi przyszłościami . . . 371
Testowanie względem globalnego modelu komputerowego . . . 371
Porównanie z badaniami dla Granic Wzrostu . . . 373
Przeregulowanie i załamanie bardziej szczegółowo . . . 380
Perspektywy na drugą połowę dwudziestego pierwszego wieku . . . 387
Projekcja 11-1: Piąty krok kulturowy . . . 389
Projekcja 11-2: Trzecie kwitnienie Drzewa Życia . . . 393

Rozdział 12. Co należy zrobić? . . . 399
Co idealnie globalne społeczeństwo powinno było zrobić? . . . 401
Dwadzieścia osobistych rad . . . 406
Nauczcie się żyć ze świadomością nieuchronnej katastrofy nie tracąc nadziei . .. . . . 433

Słowo końcowe . . . 434

Aneksy . . . 435

  1. Streszczenie . . . 435
  2. Definicje i  źródła danych . . . 438
  3. Lektura uzupełniająca dotycząca projekcji Roku 2052 . . . 441
  4. Dodatkowe dane dotyczące dzietności i wydajności . . . 447

O Autorze . . .  449
Wykaz diagramów, rysunków, wykresów i tabel . . . 450
Recenzje Roku 2052 . . . 452


Publikacja do pobrania – PDF