Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej (współautor Barbara Skałbania) w: kwartalniku Polityka i Społeczeństwo, STUDIES IN POLITICS AND SOCJETY, nr 3 (15)/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej (współautor Barbara Skałbania) w: kwartalniku Polityka i Społeczeństwo, STUDIES IN POLITICS AND SOCJETY, nr 3 (15)/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej (współautor Barbara Skałbania) w: kwartalniku Polityka i Społeczeństwo, STUDIES IN POLITICS AND SOCJETY, nr 3 (15)/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej
Autorzy: Barbara Skałbania, Mirosław Grewiński
Czasopismo: kwartalnik Polityka i Społeczeństwo, STUDIES IN POLITICS AND SOCJETY, nr 3 (15)/2017
Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce wydania: Rzeszów
Rok wydania: 2017
Numer ISSN: 1732 – 9639


Spis treści

ARTYKUŁY

MAREK CZAJA
Miejskie partie prezydenckie w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego … 5

ŁUKASZ KUBISZ-MUŁA
Niektóre polityczne skutki reelekcji włodarza gminy – analiza na przykładzie miejscowości z województwa kujawsko – pomorskiego, świętokrzyskiego i opolskiego … 18

MIKOŁAJ TOMASZYK
Wybrane elementy polityki jakości komunikacji publicznej w aglomeracji poznańskiej na przykładzie standardów Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu … 32

SABINA GRABOWSKA
Postepowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Chorwacji … 57

JAKUB GRZEGORZ FIRLUS, NATALIE FOX
O instytucji języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze … 63

BARBARA SKAŁBANIA, MIROSŁAW GREWIŃSKI
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej … 81

ADAM KUBIAK
„Bieda (z tą Polską)”. Prostacy i mieszczanie: modernizacyjna naturalizacja i normalizacja peryferyjnych nierówności … 95

KRZYSZTOF ŁABĘDŹ
Demokracja wewnątrzzwiązkowa jako przedmiot obrad KKP i KK NSZZ „Solidarność” w latach 1980 – 1981 … 113

AGNIESZKA BATKO
Zmiana polityki imigracyjnej Japonii w okresie rządów premiera Shinzō Abe … 129

BARTOSZ WRÓBLEWSKI
Strategia polityczna monarchii jordańskiej w warunkach zagrożenia jej egzystencji – na przykładzie kryzysów w latach 1957, 1970 i 1991 … 144

RECENZJE
KAMIL GLINKA
Robert Wiszniowski: Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa – doświadczenia polskie. Wybór dokumentów z komentarzem, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, 176 ss. … 157

SPRAWOZDANIA
DOMINIK BORATYN
Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne” … 161

Informacje dla Autorów … 165