Stulecie Polskiej Polityki Społecznej 1918 – 2018 (redakcja naukowa Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2018.

Sto lat rozwoju polskiej polityki społecznej. Wprowadzenie od redaktorów (współautorzy: Elżbieta Bojanowska, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska) w: Stulecie Polskiej Polityki Społecznej 1918 – 2018 (redakcja naukowa Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2018.

Stulecie Polskiej Polityki Społecznej 1918 – 2018 (redakcja naukowa Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2018.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Stulecie Polskiej Polityki Społecznej 1918-2018
Autor: Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska
Publikacja: Stulecie Polskiej Polityki Społecznej 1918 – 2018
Seria: Jubileusze
Redakcja: Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska
Wydawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Kultury
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2018
Numer ISBN: 978-83-7982-320-8


Spis treści

Elżbieta Rafalska, Przedmowa … 11
Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska, Sto lat rozwoju polskiej polityki społecznej. Wprowadzenie od redaktorów … 17

CZĘŚĆ I. HISTORIA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POLSCE

Julian Auleytner, Antoni Rajkiewicz, Kwestie społeczne i ich rozwiązywanie w dwudziestoleciu międzywojennym … 29
Paweł Grata, Adam Kurzynowski, Dermontaż polityki społecznej w okresie stalinizmu … 55
Michał Polakowski, Ryszard Szarfenberg, Polityka społeczna dojrzałego socjalizmu 1956-1980 … 77
Elżbieta Ciżewska – Martyńska, Krzysztof Mazur, Sprawy społeczne w programie ruchu „Solidarność” … 105
Ludmiła Dziewięcka – Bokun, Zdzisław Pisz, Polityka społeczna doby zasadniczej transformacji ustrojowej (1989-2004) … 127
Grażyna Firlit – Fesnak, Mirosław Grewiński, Polityka Społeczna w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 – 2017 … 157

CZĘŚĆ II. WYBRANE POLITYKI SZCZEGÓŁOWE W KONTEKŚCIE STULECIA

Józef Hrynkiewicz, Piotr Szukalski, Polityka ludnościowa: pomiędzy kształtowaniem procesów ludnościowych i reagowaniem na nie … 189
Bożena Balcerzak – Paradowska, Ewa Leś, Polityka rodzinna w Polsce w latach 1918 – 2018: od działań kompensacyjnych do polityki inwestycji społecznych … 217
Andrzej Barczyński, Dorota Habich, Polityka wobec niepełnosprawności: pomiędzy rehabilitacją, aktywizacją zawodową i inkluzją społeczną … 251
Wiesław Koczur, Tadeusz Szumlicz, Ubezpieczenia społeczne: konfrontowanie solidaryzmu i indywidualizmu … 285
Elżbieta Bojanowska, Jerzy Krzyszkowski, Pomoc społeczna: od opieki do pomocy … 343
Włodzimierz Cezary Włodarczyk, Jadwiga Suchecka, Polityka zdrowotna: pomiędzy opieką zdrowotną i zdrowiem publicznym … 345
Zenon Wiśniewski, Łukasz Arendt, Polityka rynku pracy: od działań osłonowych do aktywizacji zawodowej … 375
Adam Massalski, Ewa Kula, Polityka edukacyjna: pomiędzy kształceniem a wychowaniem … 399
Maciej Cesarski, Maria Zrałek, Polityka mieszkaniowa: pomiędzy badaniami a pragmatyką … 427
Marek Rymsza, Arkadiusz Karwacki, Polityka państwa wobec sektora obywatelskiego: od wspierania działalności dobroczynnej do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego … 453

CZĘŚĆ III. POLSKA POLITYKA SPOŁECZNA W DOBIE GLOBALIZACJI I EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI

Gertruda Uścińska, Maciej Żukowski, Konsekwencje inyegracji europejskiej dla polityki społecznej … 487
Danuta Koradecka, Roman Cieślak, Polityka społeczna w kształtowaniu warunków pracy … 507
Aniela Dylus, Jan Mazur OSPPE, Pomocniczość, dobro wspólne i solidaryzm jako aksjologiczne determinanty polskiej polityki społecznej … 541
Kazimierz W. Frieske, Anna Organiściak – Krzykowska, Przenikanie pojęć i koncepcji … 577
Mirosław Księżopolski, Piotr Michoń, Scenariusze rozwoju polskiej polityki społecznej w perspektywie kilku najbliższych dekad … 601

CZĘŚĆ IV. ADDENADA

Bibliografia … 622
Akty prawne … 668
Noty o autorach … 684
Indeks osobowy … 694