System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki, współautor A. Zasada-Chorab, ROPS w Toruniu, Toruń 2012

System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki (współautor A. Zasada - Chorab), ROPS w Toruniu, Toruń 2013.

System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki (współautor A. Zasada-Chorab), ROPS w Toruniu, Toruń 2012


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki
Autor: Mirosław Grewiński, Anna Zasada-Chorab
Wydawca: ROPS w Toruniu
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2012
Numer ISBN: 978-83-63907-03-7


Spis treści

Wstęp . . . 5
Rozdział 1
Anna Zasada-Chorab
Ramy prawne i organizacyjne systemu pomocy społecznej w Polsce . . . 7
Rozdział 2
Mirosław Grewiński
Ewolucja rozwoju pomocy społecznej w Polsce . . . 19
Rozdział 3
Mirosław Grewiński
Ekonomizacja i uspołecznienie pomocy społecznej . . . 29
Rozdział 4
Mirosław Grewiński
Decentralizacja i demonopolizacja systemu pomocy społecznej – w kierunku partnerskiej i aktywnej polityki społecznej . . . 43
Rozdział 5
Mirosław Grewiński
System instytucjonalny pomocy społecznej w Polsce i wybrane formy wsparcia . . . 53
Rozdział 6
Mirosław Grewiński
Świadczenia a konteksty usług społecznych i socjalnych . . . 63
Rozdział 7
Anna Zasada-Chorab
Zarządzanie w organizacjach a pomoc społeczna . . . 77
Rozdział 8
Anna Zasada-Chorab
Przyszłość zawodu pracownika socjalnego w kontekście kwalifikacji . . . 91
Rozdział 9
Mirosław Grewiński
Dokąd zmierzamy? Dylematy przyszłości systemu pomocy społecznej . . . 103
Zakończenie . . . 127
Bibliografia . . . 128
Spis wykresów . . . 135
Spis tabel . . . 136