Sytuacja dzieci obszaru pogranicza wschodniego, w: Wiadomości Statystyczne, 5/ 2000

Sytuacja dzieci obszaru pogranicza wschodniego, w: Wiadomości Statystyczne, 5/ 2000

Sytuacja dzieci obszaru pogranicza wschodniego, w: Wiadomości Statystyczne, 5/ 2000

SPIS TREŚCI

STUDIA METODOLOGICZNE

Antoni Faber, Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Felix Kogan – Szacowanie plonów żyta na podstawie danych satelitarnych . . . 1

Piotr Sulewski – Test trendu sezonowości . . . 11

BADANIA I ANALIZY

Marlena Kuciarska-Ciesielska. Edyta Tryuk – Urodzenia małżeńskie i pozamałżeńskie w latach dziewięćdziesiątych . . . 20

Krystyna Gutkowska, Wacław Laskowski – Zróżnicowanie gospodarstw domowych w różnych fazach cyklu rozwoju rodziny . . . 31

Julian Auleytner, Mirosław Grewiński – Sytuacja dzieci obszaru pogranicza wschodniego . . . 46

Wiesława Domańska – Obciążenie odpadami środowiska naturalnego . . . 56

STATYSTYKA REGIONALNA

Alicja Mierosławska – Potencjał nowych województw . . . 61
Joanna Krupowicz – Odległość jako determinanta migracji wewnętrznych na Dolnym Śląsku . . . 74

STATYSTYKA MIĘDZYNARODOWA

Leszek Balicki – Handel zagraniczny krajów CEFTA . . . 78

INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE

Kazimierz Kruszka – PTS u progu nowej kadencji . . . 88

W prasie o statystyce (oprac. Aleksander Kartasiński) . . . 91

To warto przeczytać (oprac. WAT) . . . 93

Niektóre publikacje GUS wydane w lutym 2000 r. (oprac. Bogusława Bulska) . . . 97

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – I kwartał 2000 r. (oprac. Halina Dmochowska) . . . 101

pobierz artykuł Pobierz artykuł