Sytuacja w pomocy społecznej w województwie mazowieckim w świetle oficjalnych danych oraz w opinii pracowników socjalnych – raport z badań, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, marzec 2007

pobierz artykuł Pobierz