Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy, (współautor M. Kawa w: Rynek Pracy 1/2015 (154) Pismo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy, (współautor M. Kawa w:Rynek Pracy 1/2015 (154) Pismo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy, (współautor M. Kawa w:Rynek Pracy 1/2015 (154) Pismo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy
Autorzy: Mirosław Grewiński, Marek Kawa
Czasopismo: Rynek Pracy
Numer: 1/2015 (154)
Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Numer ISSN:


Spis treści

Słowo wstępu od ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka- Kamysza … 4
Słowo wstępu od redaktor naczelnej prof. Elżbiety Kryńskiej … 5
Urzędy pracy zaczęły działać efektywnie – wywiad z byłym wiceministrem pracy prof. UW Jackiem Męciną – Joanna Ćwiek – Świdecka … 6

TEMAT NUMERU
Poprawa sytuacji na rynku pracy – Hanna Świątkiewicz – Zych … 13

ANALIZY I BADANIA
Młodzi na rynku pracy – wartości i oczekiwania wobec firm – Jacek Gontarek … 24
Zmiany demograficzne i wiek emerytalny jako uwarunkowania podaży pracy w Polsce – Grzegorz Baczewski … 34
Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy – Mirosław Grewiński, Marek Kawa … 44
Jak nagradzać urzędy pracy? – Krzysztof Sadowski … 58
Ośrodek pomocy społecznej i powiatowy urząd pracy – partnerstwo dla aktywności – Ewa Flaszyńska … 64
Strategia rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia – MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek – Świdecka … 72

STATYSTYKA
Bezrobocie rejestrowane w Polsce – raport miesięczny (czerwiec 2015 r.) – MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek – Świdecka … 76
Bezrobocie rejestrowane w Polsce – raport miesięczny (lipiec 2015 r.) – MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek – Świdecka … 79
Bezrobocie rejestrowane w Polsce – raport miesięczny (sierpień 2015 r.) – MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek – Świdecka … 82

DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu – wdrożenie nowych rozwiązań na rzecz promocji zatrudnienia – Monika Ćwikła … 85

AKTUALNOŚCI
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki … 95
Rada Dialogu Społecznego zamias Komisji Trójstronnej – MPiPS … 97
Co nowego na rynku pracy? – Joanna Ćwiek – Świdecka … 100
Co nowego w urzędach pracy? – Joanna Ćwiek – Świdecka … 102