Usługi społeczne na rzecz osób starszych w Polsce (współautor A. Zasada Chorab) w: „Przestrzenie starości” red. Maria Zrałek , Sosnowiec 2012.

Usługi społeczne na rzecz osób starszych w Polsce (współautor A. Zasada Chorab) w: Przestrzenie starości red. Maria Zrałek , Sosnowiec 2012.

Usługi społeczne na rzecz osób starszych w Polsce (współautor A. Zasada Chorab) w: „Przestrzenie starości” red. Maria Zrałek , Sosnowiec 2012.

Spis treści

Wstęp . . . 7
Marian Mitręga
Konsekwencje procesu starzenia się dla polityki społeczno-gospodarczej . . . 11
Piotr Błędowski
Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla administracji publicznej . . . 34
Piotr Szukalski
Umieralność po 60. roku życia a trwanie życia w Polsce w latach 1990-2009 . . . 50
Mirosław Grewiński, Anna Zasada-Chorab
Usługi społeczne na rzecz osób starszych w Polsce . . . 65
Maria Zrałek
Kreowanie dobrych warunków mieszkaniowych i przyjaznego środowiska zamieszkania ludzi starszych . . . 87
Elżbieta Niezabitowska
Mieszkania dla ludzi starych i młodych w kontekście potrzeb i cyklu życia budynku mieszkalnego . . . 106
Iwona Benek
Architektoniczne problemy dostosowania przestrzeni mieszkaniowej dla osób starszych . . . 125
Krystyna Doktorowicz
Cywilizacja medialna – świat bez starości? . . . 141
Michał Kaczmarczyk
Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym. Wokół problemu cyberwykluczenia . . . 163
Beata Tobiasz-Adamczyk
Niekorzystne aspekty wieku starszego z perspektywy socjologii medycyny . . . 184
Sabina Czopko
Przejawy aktywności politycznej seniorów . . . 195