Współpraca administracji rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi – artykuł opublikowany w Biuletynie Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego Nr 4(9)/2011, ROPS Szczecin 2011

Współpraca administracji rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi – artykuł opublikowany w Biuletynie Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego Nr 4(9)/2011, ROPS Szczecin 2011

Współpraca administracji rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi – artykuł opublikowany w Biuletynie Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego Nr 4(9)/2011, ROPS Szczecin 2011.

Spis treści
Słowo wstępu . . . 3
Kampania Wszystko o niepełnosprawnych . . . 4
Konferencja podsumowująca projekt Profesjonalne kadry – lepsze jutro w roku 2011 . . . 11
Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie . . . 13
Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego . . . 17
Współpraca administracji rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi . . . 20
Turystyka społeczna – inspiracje dla przedsiębiorczości społecznej . . . 27

pobierz artykuł Pobierz artykuł