„Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”, współredaktor Sylwia Majewska, WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2016

okladka_123


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Zastosowanie coachingu w polityce społecznej
Redakcja: Mirosław Grewiński, Sylwia Majewska
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Numer ISBN: 978-83-61121-96-1


Spis treści

Noty o Autorach . . . 7

Mirosław Grewiński, Sylwia Majewska
Wprowadzenie . . . 13

CZĘŚĆ I
TEORIA COACHINGU
Rozdział 1
Piotr Cypel
Definiowanie i historia coachingu . . . 19
Rozdział 2
Piotr Cypel
Co różni coaching od mentoringu, tutoringu i superwizji? . . . 34
Rozdział 3
Kamila Pępiak-Kowalska
Rodzaje coachingu . . . 48
Rozdział 4
Agnieszka Kropacz
Etyka w coachingu . . . 58
Rozdział 5
Beata Zięcik
Superwizja i ewaluacja w coachingu . . . 71
Rozdział 6
Agnieszka Rymsza
Coaching jako narzędzie empowermentu . . . 82

CZĘŚĆ II
PRAKTYKA COACHINGU
Rozdział 7
Karolina Geletta
Coaching na świecie – studium przypadków . . . 97
Rozdział 8
Iwona Barszcz
Zastosowanie coachingu w instytucjach rynku pracy . . . 105
Rozdział 9
Ewa Flaszyńska
Zastosowanie coachingu w systemie pomocy społecznej . . . 116
Rozdział 10
Wojciech Kreft, Justyna Tarasiuk
Zastosowanie coachingu w systemie edukacji . . . 129
Rozdział 11
Katarzyna Stanek
Zastosowanie coachingu w instytucjach resocjalizacji . . . 139

CZĘŚĆ III
METODYKA COACHINGU – PORADNIK PRACY Z KLIENTEM
Rozdział 12
Kamila Pępiak-Kowalska
Początek procesu coachingowego . . . 155
Rozdział 13
Sylwia Majewska
Model GROW . . . 175
Rozdział 14
Eliza Szwec
Budowanie świadomości u klienta..199

ANEKSY
Sylwia Majewska, Kamila Pępiak-Kowalska, Eliza Szwec
Narzędzia w coachingu . . . 223
Sylwia Majewska, Kamila Pępiak-Kowalska, Eliza Szwec
Materiały dodatkowe, formularze . . . 241
Sylwia Majewska, Kamila Pępiak-Kowalska, Eliza Szwec
Przykładowy egzamin – test teoretyczny . . . 248

Bibliografia . . . 258