Znaczenie ewaluacji kształcenia dorosłych: perspektywa europejska (współautorzy J. Lizut, S. Szczurkowska) w: The Evaluation of Adult Education Staff 3, EDUEVAL Podręcznik, edited by EDUEVAL Consortium, 2015

okladka_126


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Znaczenie ewaluacji kształcenia dorosłych: perspektywa europejska
Autorzy:
Mirosław Grewiński, Joanna Lizut, Stefania Szczurkowska
Czasopismo:
The Evaluation of Adult Education Staff 3
Redakcja naukowa i językowa przekładu: Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
Wydawca: EDUEVAL Consortium
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-6760-353-4


Spis treści


Publikacja do pobrania – PDF